Meldung

Setkání žáků z Českých Budějovic a Grafenau

Obchod se solí a pasovské biskupství v česko-bavorských dějinách

V úterý 10. dubna 2019 se v Pasově setkalo 46 mladých lidí z Česka a Bavorska.

Během setkání se zabývali dvěma historickými přeshraničními tématy: obchodem se solí v období středověku a dějinami pasovského biskupství a jeho kulturním vlivem na oblast Podunají mezi Pasovem a Budapeští.

Pracovníci projektu "Historie jako prostor k setkávání" jim na začátku dne pomohli při vzájemném seznamování, načež se na základě textů a pramenů, které měli k dispozici v obou jazycích, začali zabývat obchodem se solí. Důležitá místa spojená s tímto tématem (věž Schaiblingsturm, solnice, české clo a Ilzstadt) poté zažili na vlastní kůži během následné interaktivní prohlídky města.

Odpoledne pak žáci obou škol hledali v malých smíšených skupinách na různých místech ve městě odpovědi na otázky k dějinám pasovského biskupství.

Jak se ukázalo při závěrečném vyhodnocení, byly splněny všechny cíle, které si projektový tým pro tento den vytyčil: seznámit se, dovědět se něco více o česko-německé historii Pasova a v neposlední řadě se také pobavit.

Setkání se účastnili žáci Českého reálného gymnázia v Českých Budějovicích a Gymnázia Landgraf-Leuchtenberg Grafenau.

 

 

| 16.04.2019