Meldung

Prezentace multimediálních příběhů30. listopadu 2017 proběhla na Univerzitě Pasov závěrečná prezentace výsledků našich česko-německých multimediálních seminářů pro studenty. Jsme velice rádi, že se večera zúčastnilo na osmdesát diváků, mezi nimiž byla i prezidentka pasovské univerzity paní Dr. Jungwirth, pan Dr. Krüger z nadace Bayerische Sparkassenstiftung, zástupci a obyvatelé města Pasov a také řada studentů a studentek z obou univerzit. Na akci byly představeny multimediální příběhy, které vznikly v rámci blokových seminářů "Přeshraniční příběhy dřeva a vody" a "Hranice - historie - setkávání" a na které se můžete podívat na portále projektu Grenzgeschichten

| 18.02.2018