Meldung

Setkání německých a českých studentů v Českém Krumlově

Dne 23. listopadu 2018 se budou studenti Univerzity Pasov spolu se svými kolegy z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zabývat tématem „Muzeum a archiv ve výuce dějepisu“. Přitom se zaměří na historii Českého Krumlova a šířeji oblasti Šumavy.

Setkání bude uvedeno jazykovou animací, během níž se účastníci blíže poznají. Hravou formou se seznámí s pojmy, které se v jazyku jejich zahraničních kolegů užívají v muzejnictví a archivnictví.
Do tématu dne je uvede dr. Norbert Lehnung příspěvkem „Archiv a muzeum ve výuce dějepisu“. Po polední přestávce strávené v působivém prostředí centra Českého Krumlova navštíví skupina oblastní archiv a získá díky spolupracovníkovi projektu dr. Michalu Morawetzovi hlubší vhled do tématu „Krumlovský region v letech 1938 a 1939“.
V navazující přednášce objasní dr. Margareta Garabiková metody projektové výuky použitelné pro historii 20. století. V závěru setkání shlédnou účastníci Regionální muzeum, jímž je provede kurátor sbírek Ivan Slavík. Soustředí se na možnosti, jež muzeum nabízí školním třídám.

| 27.11.2018