Exkurze pro studenty

Exkurze pro studenty

Studenty Univerzity Pasov a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zveme na jednodenní společné exkurze na historická místa v příhraničním regionu, během kterých mohou navázat kontakt se studenty z partnerské univerzity. 

Exkurze pořádáme od letního semestru 2017. V každém semestru až do konce roku 2019 se uskuteční jedna exkurze. Podrobnější informace budou zveřejněny v dostatečném předstihu na této stránce a také v rubrice Aktuálně.  

Setkání studentů v Pasově 04.05.2017

Dne 5.května proběhlo první studentské setkání v rámci našeho projektu, kterého se účastnili studenti Univerzity Pasov a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V rámci dopoledního programu dostali studenti přílěžitost k bližšímu seznámení a odpoledne se ve smášených skupinách zabývali historickými tématy souvisejícími s dějinami města Pasov a s jeho vazbami na Čechy. Interaktivní formou se tak například dověděli, kudy Pasovem na cestě do Čech proudila alpská sůl, a na základě stadtrallye poznali Pasov jako biskupské sídlo. Na závěr dne proběhla prohlídka poutního kostela Mariahilf v Pasově.

Setkání studnetů v Českých Budějovicích 07.11.2017

V úterý 7. listopadu proběhlo v Českých Budějovicích setkání studentů obou partnerských univerzit. Po úvodních přednáškách na téma „Exkurze a jejich role ve výuce dějepisu“ Prof. Dr. Andrease Michlera a Dr. Miroslava Žitného se studenti prostřednictvím stadtrallye vypravili po stopách česko-němekého soužití v Českých Budějovicích. Na vlastní kůži si tak vyzkoušeli stejnou interaktivní hru, jakou náš tým použil v rámci česko-německých školních setkání.  Při plnění jednotlivých úkolů se studenti měli zamyslet nad tím, zda v nich stadtrallye probouzí zájem o společné dějiny Čechů a Němců v Českých Budějovicích. Během závěrečné diskuze se studenti snažili interaktivní hru vyhodnotili a posuzovali, zda byly úkoly ve hře obsahově či metodicky správně zvolené. Na závěr dne se uskutečnila prohlídka pivovaru Budvar.