Materiály pro výuku

Materiály pro výuku

Pro učitele v přihraničním regionu Bavorský les / Šumava zpracovali jsme výukové materiály a metodické náměty věnované českoněmeckým tématům s důrazem na dějiny česko-bavorského příhraničí. K těmto tématům zde naleznete faktografické informace, bohatý pramenný materiál a didakticko-metodické náměty. 

 

 

Zlatá stezka

Zlatá stezka je název středověké obchodní cesty, která spojovala Pasov s Čechami. Dopravovala se po ní zejména sůl z alpských nalezišť a kromě dalšího zboží se po ní šířila i kultura a vzdělanost. Cesty spojují dvě vzdálená místa, a proto jsou jako symbol spojení už ze své podstaty vhodným tématem pro přeshraniční školní spolupráci i v rámci nižších školních ročníků.

Dějiny turistiky

Krása Šumavy a Bavorského lesa přitahovala už v 19. století mnoho lidí toužících po odpočinku. Nové železniční spoje a turistické spolky zajistily potřebnou infrastrukturu. Čilý cestovní ruch v regionu ukončila až II. světová válka a následné nucené vysídlení a vznik železné opony. Jedním z důsledků těchto historických událostí je i fakt, že ani čeští ani bavorští školáci nepovažují hraniční pohoří za atraktivní turistický cíl. Právě proto by se měli ve výuce dovědět o pestré a živoucí minulosti Šumavy a Bavorského lesa.

Život podél hranice

Hranice mezi Českem a Bavorskem je jedna z nejstarších poměrně stabilních hranic v Evropě, která byla po dlouho dobu velice propustná. Radikální střih ale přinesla železná opona. Teprve v prosinci 2007 získala hranice znovu svou původní propustnost. Pro obyvatele regionu představuje hranice něco běžného a přece neviditelného, a to je dostatečný důvod proč se životem na hranici v proměnách času zabývat.

Nucené vysídlení

Po II. světové válce bylo z tehdejšího Československa vysídleno více než dva a půl miliónu občanů německé národnosti. Co se s nimi stalo a jaký dopad měla tato násilná migrace pro pohraniční region Šumava – Bavorský les? Nucené vysídlení sudetských Němců z poválečného Československa je dodnes aktuálním tématem, které nabízí celou řadu politických i morálních dilemat ke společné práci a diskuzi.

Železná opona

Železná opona zanechala po zhruba čtyřiceti letech své exitence v příhraničním regionu Šumava – Bavorský les prázdný prostor nejen v geografickém smyslu, ale i co se týká informací o zemi, s kterou sousedíme. Tento prázdný prostor mohou opět zaplnit i česko-německé školní projekty, které se budou zabývat tím, jak se žilo na hranici v době železné opony.

 

 

 

Südböhmische Universität in Budweis
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
grenzübergreifende Zusammenarbeit Freistaat Bayern - Tschechische Republik Ziel ETZ
Bayerische Sparkassenstiftung