Multimediální semináře pro studenty

Multimediální semináře pro studenty

Jednou z cílových skupin našeho projektu jsou samozřejmě i studenti učitelství, tedy budoucí učitelé. Chceme je seznamovat s tématy z přeshraniční historie už během jejich studia a upozorňovat je na společné rysy regionu Šumava a Bavorský les. Za tímto účelem pořádáme společné semináře pro studenty Univerzity Pasov a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Kromě studentů učitelství se mohou seminářů účastnit i studenti dalších oborů, jako jsou evropská studia, kulturologie, germanistika nebo Bohemicum. Účast na seminářích je možná v rámci běžné výuky. 

Společné semináře pro české a německé studenty nabízíme již od roku 2010. Pro představu se podívejte do rubriky Studentské semináře 2010-2014.

Letní semestr 2018: Česko-německý workshop

Ve spolupráci s nadacíZuhören  (Naslouchání) se v letním semestru 2018 uskutečnil seminář o dějinách česko-bavorského příhraničního regionu: „Příběhy ze zmizelé vesnice“ – Mediální historický storytelling na internetu.

Zaniklé obce česko-německého příhraničí odrážejí pestré dějiny 20. století obzvláště pozoruhodným způsobem. Na konkrétním příkladu vesnice Grafenried neboli Lučina, ležící na hranici mezi Waldmünchenem a Domažlicemi,studenti objevovali a vyprávěli zapomenuté příběhy z příhraničí. Příběhy z vesnice, která v důsledku nuceného vysídlení a zřízení železné opony zmizela z mapy, ale ze vzpomínek nikoli.

„Příběhy ze zmizelé vesnice“

Česko-německý workshop                                                                                                  Mediální historický storytelling na internetu

23.-28. dubna 2018

Prakticky zaměřeného semináře se zúčastnili studenti Jihohočeské univerzity v Českých Budějovicích a Univerzity Pasov. Za použití metod historického storytelling a s podporou mediálních koučů  vytvářeli multimediální příběhy o Grafenriedu / Lučině během 20. století.  K dispozici měli studenti pramenné materiály, pamětníky a především místo samotné. Přitom si rozšířili své znalosti historie a zároveň získali mediální kompetence.

Seminář se uskutečnil v rámci česko-německého projektu „Historie jako prostor k setkávání“ a je zároveň součástí celoněmeckého projektu „Grenzgeschichten – crossing borders“ nadace Zuhören, na jehož stránkách www.grenzgeschichten.net jsou multimediální příběhy zveřejněny.

Letní semestr 2017: "Přeshraniční příběhy - crossing borders"

V letním semestru 2017 jsme ve spolupráci s nadací Zuhören (Naslouchání) uskutečnili dva semináře o dějinách česko-bavorského příhraničního regionu. Cílem seminářů bylo vyprávět přeshraniční příběhy pomocí metody storytelling přímo na místech, kde se tyto příběhy skutečně odehrály. S koncepcí a realizací pomáhal studentům mediální kouč Lars Martens. Technické zázemí jim poskytlo rozhlasové a televizní studio Centra pro média a komunikaci (ZIM) Univerzity Pasov. Dvojjazyčné texty, fotografie, videoklipy a zvukové záznamy, které během těchto seminářů vznikly, si můžete prohlédnout na portále "Grenzgeschichten. Crossing borders" nadace Zuhören.

"Hranice - historie - setkávání"

Crossmediální historický storytelling na internetu

květen - červenec 2017

V rámci prakticky zaměřeného semináře "Hranice - historie - setkávání" poznávali studenti Univerzity Pasov různé aspekty česko-bavorské přeshraniční historie, kromě jiného i během česko-německých školních setkání v Českých Budějovicích, ve Vimperku a na Bučině. Nově nabyté poznatky a zkušenosti pak zpracovávali do podoby multimediálních příběhů. 

"Přeshraniční příběhy dřeva a vody"

Česko-německý seminář 
Crossmediální historický storytelling na internetu

9. - 13. května 2017

Jak vyprávět přeshraniční příběhy crossmediálně? Ukážeme vám to na příkladě plavení dřeva v Halsu u Pasova. Ten je dnes oblíbeným cílem výletníků ležícím na řece Ilz. Otázky po jeho minulosti tak budí už jen zbytky obrovský žulových pilířů a tajemný tunel. Chceme jim přijít na kloub a zrekonstruovat dějiny této technické památky. Její příběh budeme vyprávět prostřednictvím metody crossmediálního storytellingu na internetu.

 

 

 

Südböhmische Universität in Budweis
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
grenzübergreifende Zusammenarbeit Freistaat Bayern - Tschechische Republik Ziel ETZ
Bayerische Sparkassenstiftung