Multimediální semináře pro studenty

Multimediální semináře pro studenty

Jednou z cílových skupin našeho projektu jsou samozřejmě i studenti učitelství, tedy budoucí učitelé. Chceme je seznamovat s tématy z přeshraniční historie už během jejich studia a upozorňovat je na společné rysy regionu Šumava a Bavorský les. Za tímto účelem pořádáme společné semináře pro studenty Univerzity Pasov a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Kromě studentů učitelství se mohou seminářů účastnit i studenti dalších oborů, jako jsou evropská studia, kulturologie, germanistika nebo Bohemicum. Účast na seminářích je možná v rámci běžné výuky. 

Společné semináře pro české a německé studenty nabízíme již od roku 2010. Pro představu se podívejte do rubriky Studentské semináře 2010-2014.

Letní semestr 2017: "Přeshraniční příběhy - crossing borders"

V letním semestru 2017 otevíráme dva semináře ve spolupráci s nadací Zuhören (Naslouchání). 

Pomocí metody storytelling (vyprávění příběhů) budou studenti vytvářet přeshraniční příběhy přímo na místech, kde se původně odehrály. Jednotlivé postavy a místa příběhů přitom budou za pomoci geokoordinátorů zaneseny do mapy. Při koncepci i realizaci bude studentům pomáhat mediální kouč. Zároveň jim bude k dispozici i rozhlasové a televizní studio Centra pro média a komunikaci (ZIM) Univerzity Pasov. Studenti pak zveřejní své dvojjazyčné texty, fotografie, videoklipy a zvukové záznamy na portále "Grenzgeschichten. Crossing borders" nadace Zuhören.

"Hranice - historie - setkávání"

Crossmediální historický storytelling na internetu

květen - červenec 2017

V rámci workshopu "Hranice - historie - setkávání" se studenti Univerzity Pasov setkají s česko-bavorskou přeshraniční historií a s českými a německými školními třídami, které se vydají po stopách historicky významných míst. Společně se budou zabývat české-německými dějinami Českých Budějovic, Prachatic a zmizelé obce Bučina/Buchwald, které pak studenti zpracují do podoby multimediálních příběhů. 

"Přeshraniční příběhy dřeva a vody"

Česko-německý seminář 
Crossmediální historický storytelling na internetu

9. - 13. května 2017

Jak vyprávět přeshraniční příběhy crossmediálně? Ukážeme vám to na příkladě plavení dřeva v Halsu u Pasova. Ten je dnes oblíbeným cílem výletníků ležícím na řece Ilz. Otázky po jeho minulosti tak budí už jen zbytky obrovský žulových pilířů a tajemný tunel. Chceme jim přijít na kloub a zrekonstruovat dějiny této technické památky. Její příběh budeme vyprávět prostřednictvím metody crossmediálního storytellingu na internetu.