O projektu

O projektu

Projekt „Historie jako prostor k setkávání – mimoškolní místa výuky v česko-bavorském příhraničí“ se zaměřuje na žáky základních a středních škol, jejich učitele a na univerzitní studenty z příhraničního regionu Šumava / Bavorský les. Cílem projektu je umožnit bezprostřední setkávání české a bavorské mládeže, zpracovat vybraná témata z česko-německé historie na konkrétních místech, kde se odehrála, a zajistit trvalou dostupnost didaktických materiálů pro výuku dějepisu v příhraničím regionu.

Základní součástí projektu jsou: 

  • jednodenní setkání bavorských a českých školních tříd na historických místech příhraničního regionu
  • jednodenní exkurze bavorských a českých univerzitních studentů na historická místa v příhraničí
  • semináře pro české a bavorské studenty zaměřené na vytvoření multimediálních přeshraničních příběhů pro webový portál Grenzgeschichten. Crossing borders nadace Zuhören
  • jednodenní školení pro učitele s přednáškami o bavorsko-české příhraniční historii a s možností spolupráce na projektu
  • úprava stávajících výukových materiálů a muzejně-pedagogických programů
  • vydání těchto materiálů v podobě tištěné publikace

Tento dvojjazyčný projekt je financován programen Evropské Unie "Cíl ETZ 2014-2020" za spoluúčasti obou univerzit a nadace bavorské spořitelny Sparkassenstiftung na bavorské části projektu. Doba trvání projektu jsou tři roky, od června 2016 do června 2019.

Předešlé projekty

Projektový tým čerpá z dlouholetých zkušeností v oblasti česko-bavorské spolupráce: Projekt "Historie jako prostor k setkávání - mimoškolní místa výuky v česko-bavorském přihraniční" je nástupcem projektů "Česko-bavorský dějepis" (2012-2014), "Jak přibližovat region přes hranice. Historicko-didaktické základy pro výuku"(2008-2011) a  "Online moduly pro přeshraniční výuku dějepisu" (2005-2008), které byly realizovány od roku 2005 ve spolupráci Univerzity Pasov a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Již od roku 2005 tedy podporujeme učitele dějepisu z příhraničního regionu při vzdělávání o naší společné historie.

V rámci projektu "Online moduly pro přeshraniční výuku dějepisu" byl vytvořen internetový portál s výukovými materiály k různým přeshraničním dějepisným tématům. Kromě toho jsme propojili české a německé školní, vzdělávací a historické instituce a navázali kontakty s českými a německými (budoucími) učiteli se zájmem o přeshraniční dějiny.

Hlavní náplní projektu "Jak přibližovat region přes hranice. Historicko-didaktické základy pro výuku" byly česko-německé semináře a školení pro učitele dějepisu a studenty učitelských oborů. Vedle toho se vytvářely další materiály pro přeshraniční výuku.

V rámci projektu „Česko-bavorský dějepis“ jsme začali realizovat dvouhodinnové workshopy pro školní třídy na Šumavě a v Bavorském lese, během kterých žáci získali hravou formou informace o kultuře, jazyce a historii sousední země. Kromě toho jsme vypracovali  muzejně-pedagogické programy pro návštěvu různých muzeí v pohraničí a realizovali česko-německá školení pro učitele dějepisu a semináře pro univerzitní studenty.

Vaše názory

Využíváte naši nabídku? Byli bychom rádi, kdybyste nám dali vědět, jak se Vám pracuje s našimi stránkami. Napište nám, pokud zjistíte, že na našich stránkách něco nefunguje, nebo pokud objevíte nějakou věcnou chybu či nejasnost.

 

 

 

Südböhmische Universität in Budweis
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
grenzübergreifende Zusammenarbeit Freistaat Bayern - Tschechische Republik Ziel ETZ
Bayerische Sparkassenstiftung