O projektu

O projektu

Projekt „Historie jako prostor k setkávání – mimoškolní místa výuky v česko-bavorském příhraničí“ se zaměřuje na žáky základních a středních škol, jejich učitele a na univerzitní studenty z příhraničního regionu Šumava / Bavorský les. Cílem projektu je umožnit bezprostřední setkávání české a bavorské mládeže, zpracovat vybraná témata z česko-německé historie na konkrétních místech, kde se odehrála, a zajistit trvalou dostupnost didaktických materiálů pro výuku dějepisu v příhraničím regionu.

Základní součástí projektu jsou: 

  • jednodenní setkání bavorských a českých školních tříd na historických místech příhraničního regionu
  • jednodenní exkurze bavorských a českých univerzitních studentů na historická místa v příhraničí
  • semináře pro české a bavorské studenty zaměřené na vytvoření multimediálních přeshraničních příběhů pro webový portál Grenzgeschichten. Crossing borders nadace Zuhören
  • jednodenní školení pro učitele s přednáškami o bavorsko-české příhraniční historii a s možností spolupráce na projektu
  • úprava stávajících výukových materiálů a muzejně-pedagogických programů
  • vydání těchto materiálů v podobě tištěné publikace

Tento dvojjazyčný projekt je financován programen Evropské Unie "Cíl ETZ 2014-2020" za spoluúčasti obou univerzit a nadace bavorské spořitelny Sparkassenstiftung na bavorské části projektu. Doba trvání projektu jsou tři roky, od června 2016 do června 2019.

Předešlé projekty

Projektový tým čerpá z dlouholetých zkušeností v oblasti česko-bavorské spolupráce: Projekt "Historie jako prostor k setkávání - mimoškolní místa výuky v česko-bavorském přihraniční" je nástupcem projektů "Česko-bavorský dějepis" (2012-2014), "Jak přibližovat region přes hranice. Historicko-didaktické základy pro výuku"(2008-2011) a  "Online moduly pro přeshraniční výuku dějepisu" (2005-2008), které byly realizovány od roku 2005 ve spolupráci Univerzity Pasov a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Již od roku 2005 tedy podporujeme učitele dějepisu z příhraničního regionu při vzdělávání o naší společné historie.

V rámci projektu "Online moduly pro přeshraniční výuku dějepisu" byl vytvořen internetový portál s výukovými materiály k různým přeshraničním dějepisným tématům. Kromě toho jsme propojili české a německé školní, vzdělávací a historické instituce a navázali kontakty s českými a německými (budoucími) učiteli se zájmem o přeshraniční dějiny.

Hlavní náplní projektu "Jak přibližovat region přes hranice. Historicko-didaktické základy pro výuku" byly česko-německé semináře a školení pro učitele dějepisu a studenty učitelských oborů. Vedle toho se vytvářely další materiály pro přeshraniční výuku.

V rámci projektu „Česko-bavorský dějepis“ jsme začali realizovat dvouhodinnové workshopy pro školní třídy na Šumavě a v Bavorském lese, během kterých žáci získali hravou formou informace o kultuře, jazyce a historii sousední země. Kromě toho jsme vypracovali  muzejně-pedagogické programy pro návštěvu různých muzeí v pohraničí a realizovali česko-německá školení pro učitele dějepisu a semináře pro univerzitní studenty.

Vaše názory

Využíváte naši nabídku? Byli bychom rádi, kdybyste nám dali vědět, jak se Vám pracuje s našimi stránkami. Napište nám, pokud zjistíte, že na našich stránkách něco nefunguje, nebo pokud objevíte nějakou věcnou chybu či nejasnost.